Utvikling av metode til å identifisere myelompasienter som kan få alvorlige bivirkninger ved immunterapibehandling

Fomålet er å utvikle en test til å identifisere pasienter som med stor sannsynlighet kan utvikle alvorlige hjerte relaterte bivirkninger ved immunterapi og annen immunologisk behandling. Vi vil teste om myelompasienter har immunceller i sirkulasjon som fører til hjerteskade når kombinasjon av immunterapeutiske og standard immunmodulerende behandling blir brukt. Til dette vil vi benytte en metode; ELISPOT som brukes til å detektere virusspesifikke T celler i blod i vaksinestudier. Til metodeutviklig trenges blod fra pasienter som allerede har sirkulerende immunceller mot hjerteantigen. Vi planlegger derfor å isolere immunceller fra blod fra pasienter med myokarditt og hjerteinfarkt og teste om disse aktiveres i kultur med hjerteantigen og immunmodulerende/immunterapeutiske medisiner. Når metoden er etablert skal vi benytte biobankmateriale og perifert blod fra myelompasienter for å teste om aktiverte immunceller kan bli detektert og korreler med bivirkninger.

Kvalifikasjoner

Publisert

13. september 2021