Psykiatri

 Prosjektleder

Arne Einar Vaaler

 

Tidslinje

2014-2050

 

Donorer 

300

 

Antall prøver

2300

 

Prøvetype

Serum

 

Samarbeid

NTNU, Oslo Universitetssykehus

 

Genetikk og Affektiv Prediksjonsstudien (GAP-studien)

Pasienter inkluderes ved innleggelse i psykiatrisk akuttavdeling. De blir undersøkt med et batteri av psykometriske instrumenter, diverse biologiske parametre i form av blodprøver og aktigrafregistrering gjennom 24 timer ved innleggelse. Prosjektets overordnede målsetting er å finne parametre som kan predikerer alvorlig, affektiv impulsivitet under innleggelse og de kommene to år etter indeks innleggelse. Prosjektets "primary aim" er å utprøve to ulike psykometriske instrumenter: "Multidimensional Assessment of Suicide Risk" (MARIS) og en utvidet versjon av PANSS-Eksitasjons Komponent Skala (PANSS-EC+). Hypotese er at MARIS bedre predikerer alvorlig affektiv impulsivitet. Prosjektets "secondary aims" er å undersøke hvorvidt spesifikke immunologiske, endokrine, genetiske eller organiske cerebrale tilstander målt ved innleggelse kan predikere alvorlig affektiv impulsivitet under innleggelsen eller de kommende to år målt som selvpåført skade eller nye innleggelser.ed

Prosjektleder

Arne Einar Vaaler

 

Tidslinje

2011-2050 

 

Donorer 

400

 

Antall prøver

5400 

 

Prøvetype

Serum

 

Samarbeid

NTNU Institutt for Nevromedisin

 

Agitasjon ved innleggelse i psykiatrisk akuttavdeling

Agitasjon er en tilstand som forekommer ved en rekke ulike lidelser som ofte krever spesifikk akuttbehandling. Agitasjon er et vanlig symptom forut for aggressive hendelser rettet mot andre, men også hos suicidale. Studiens formål er å evaluere kliniske forskjeller av agitasjon i ulike diagnostiske grupper.

Prosjektleder

Arne Einar Vaaler // Solveig Reitan 

 

Tidslinje

2011-2050 

 

Donorer 

400 

 

Antall prøver

9500 blodfraksjoner

100 cerebrospinalvæske

 

Prøvetype

Serum

Cerebrospinalvæske

 

Samarbeid

NTNU Institutt for Nevromedisin

 

Betydningen av antinevronale antistoffer i akutt psykiatri: En kontrollert observasjonsstudie // Immunmarkører hos psykiatriske pasienter

Formålet med denne studien er å undersøke forekomst av antistoffer assosiert med psykiatriske og nevrologiske symptomer hos pasienter i psykiatrisk akuttavdeling samt hvorvidt forekomst av slike antistoffer medfører psykiatrisk sykdom. Det er holdepunkter for at noen psykiske lidelser har sammenheng med immunprosesser i hjernen og kroppen generelt. Det har blitt påvist antistoffer som gir psykiatriske og nevrologiske symptomer der disse tilstandene responderer bra på behandling som demper aktiviteten i immunsystemet. Disse pasienter har minimal effekt av for eksempel tradisjonell, antipsykotisk terapi.