Rådgivning og datalagring

Ta kontakt med vår biobankkordinator. Trenger du råd i forbindelse med REK-søknad, hjelp til å planlegge en innsamling eller bruk av materiale anbefaler vi deg å ta kontakt i så god tid som mulig.

Rådgivning

Lurer du på om det finnes humant biologisk materiale tilgjengelig til din forskning?
Trenger du hjelp til å gjennomføre prosjektet ditt, eller veiledning ved innsamling av nytt materiale?
Våre rådgivere hjelper deg.

Våre tjenester inkluderer blant annet:

 • rådgivning vedrørende REK-søknader og informasjonsskriv
 • rådgivning vedrørende innsamling og bruk av humant biologisk materiale
 • opplæring i Biobank1s datalagringssystem
 • prosedyrer for innsamling av vev og blod
 • standardiserte informasjonsskriv

Humant biologisk materiale

Biobank1 har kontinuerlige innsamlinger av materiale til forskning, integrert i sykehuslogistikken. Materialet er samtykkebasert og samles inn uten ekstra risiko for pasienten. Med dedikert biobankpersonell på ulike sengeposter, poliklinikker og laboratorier sørger Biobank1 for at innsamlingene foregår etter standardiserte protokoller – for høyest mulig kvalitet på materialet.

I de generelle forskningsbiobankene ønsker vi å kunne tilby ettertraktet forskningsmateriale til nye prosjekter!

Biobank1 tilbyr lagringsplass ved -80 grader. Alle våre frysere er koblet til alarmsystem, og vi har rutiner for back-up dersom temperaturen skulle stige. I tillegg benytter vi systemet Smart-Vue for temperaturlogging, som kan generere rapporter med fryserens temperatur over tid.  Slik har vi alltid oversikt over hvordan materialets lagringsforhold er – og har vært.

Lenke til pålogging

https://biobyte.nhn.no/

BIOBYTE®

Som medarbeider eller samarbeidspartner i et prosjekt kan du få tilgang til datalagringssystemet BIOBYTE®.

BIOBYTE® benyttes til:

 • registrering av prøveinformasjon og generering av strekkoder for sikker merking
 • pseudonymisering av personopplysninger
 • søk etter ønsket materiale
 • lagring av kliniske data og analyseresultater
 • sporing av prøvene
 • dokumentasjon av forløpet fra innsamling til bruk

BIOBYTE® er internett-basert og driftes av Norsk Helsenett. Man må være koblet til et norsk helsenettverk eller gjennom NTNU for å få tilgang. Flere prosjektmedarbeidere kan legge inn informasjon samtidig, og datasystemet pseudonymiserer og oppretter prøve-IDer automatisk. Biobank1® benytter BIOBYTE® som et verktøy gjennom hele prosessen; fra innsamling, lagring, bruk og tilbakeføring av analyseresultater.