Pasientgrupper inkludert i tematisk kreftforskningsbiobank

BENMARGSKREFT
(MYELOMATOSE)
 

Tidslinje

1991-2050 

 

Donorer 

(info kommer)

 

Prøvetype

Serum, plasma, celler fra blod og benmarg

 

Samarbeid

Medisinsk klinikk, Laboratoriemedisinsk klinikk

 

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

BLODKREFT OG
ANDRE BLODSYKDOMMER

 Tidslinje

1991-2050 
 

Donorer 

(info kommer)

 

Prøvetype

Serum, plasma, celler

 

Samarbeid

Medisinsk klinikk, Laboratoriemedisinsk klinikk

 

LYMFEKREFT 

Tidslinje

2014-2050 

 

Donorer 

350

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma, celler, ferskfrosset vev

 

 

Samarbeid

Kreftklinikken, Medisinsk klinikk, Laboratoriemedisinsk klinikk

 

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

BLÆREKREFT

Tidslinje

--> 

 

Donorer 

under oppstart

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma, buffycoat, urin, ferskfrosset vev

 

Samarbeid

Kirurgisk klinikk, Laboratoriemedisinsk klinikk

 

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

LUNGEKREFT

Tidslinje

2009-2050

Donorer 

320

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma, buffycoat, ferskfrosset vev

Samarbeid

Klinikk for lunge og arbeidsmedisin, Kreftklinikken, Klinikk for thoraxkirurgi, Laboratoriemedisinsk klinikk

TESTIKKELKREFT 

Tidslinje

2014-2050 

 

Donorer 

110

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma, buffycoat, urin, ferskfrosset vev

 

Samarbeid

Kreftklinikken, kirurgisk klinikk, Laboratoriemedisinsk klinikk

 

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

PROSTATAKREFT

Tidslinje

2002-2050 

 

Donorer 

1100

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma, buffycoat, ferskfrosset vev

 

Samarbeid

Kirurgisk klinikk, Laboratoriemedisinsk klinikk

 

NYREKREFT

Tidslinje

2012-2050 

 

Donorer 

250

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma, buffycoat, ferskfrosset vev

 

Samarbeid

Kirurgisk klinikk, Laboratoriemedisinsk klinikk

 

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

TARMKREFT 

Tidslinje

2017 --> 

 

Donorer 

under oppstart

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma, buffycoat, ferskfrosset vev

 

Samarbeid

Kirurgisk klinikk, Laboratoriemedisinsk klinikk

 

¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦

BUKSPYTTKJERTELKREFT 

Tidslinje

2017 --> 

 

Donorer 

under oppstart

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma, buffycoat, ferskfrosset vev

 

Samarbeid

Kirurgisk klinikk, Laboratoriemedisinsk klinikk