Trening og livsstil

 Prosjektleder

Trine Moholdt

 

Tidslinje

2015-2018

 

Donorer 

30

 

Antall prøver

1300 blodfraksjoner

270 fettvevsbiopsier

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og buffycoat

Fettvevsbiopsier

 

Samarbeid

Forskningsposten, St. Olavs Hospital

 

Effekten av trening på reproduktiv funksjon hos kvinner med polycystisk ovarie syndrom

Polysystic ovarie syndrom er den vanligste hormonforstyrrelsen blant kvinner i fertil alder, og en ledende årsak til infertilitet. I tillegg er syndromet assosiert med overvekt, insulinresistens, kardiovaskulære risikofaktorer, samt en rekke andre livsstilsykdommer. Formål: Vi ønsker å undersøke om kvinner med polysystic ovariesyndrom kan forbedre ovulasjon gjennom høy-intensitets intervalltrening. Metode: Vi vil gjennomføre en randomisert kontrollert studie med tre parallelle grupper; to intervensjonsgrupper og en kontrollgruppe. Primært utfallsmål er menstruasjonsfrekvens, selvrapportert i 12 måneder.

Prosjektleder

Dorthe Stensvold

 

Tidslinje

2012-2018

 

Donorer 

1500

 

Antall prøver

20500 blodfraksjoner

 

Prøvetype

Serum, EDTA-plasma og fullblod

 

Samarbeid

Forskningsposten, St. Olavs Hospital

 

Generasjon 100

Målet med dette prosjektet er å undersøke hvordan regelmessig fysisk aktivitet påvirker sykelighet og dødelighet hos eldre. Bakgrunnen er den kommende eldrebølgen og at litteraturen etterlyser store randomiserte studier som belyser effekten av regelmessig fysisk aktivitet på helsetilstanden. Det dreier seg om en omfattende kontrollert, randomisert, studie som består av både kliniske undersøkelser og spørreundersøkelser. Det skal benyttes data fra en rekke register: dødsårsaksregisteret, kreftregisteret, norske pasientregister m.fl. Ved den kliniske undersøkelsen vurderes den generelle helsetilstanden, og det tas en blodprøve. Det skal opprettes en egen forskningsbiobank (G-100) og det skal gjøres DNA-analyser fra blod med tanke på å identifisere/vurdere forskjeller i arvelige komponenter. Prosjektet har som mål å rekruttere 3000 deltakere. Alle disse rekrutteres blant de ca. 4500 personer mellom 70 og 75 år som bor i Trondheim kommune. Halvparten utgjør kontrollgruppe, mens den andre halvparten deles i to der den ene delen skal gjennomføre trening med høy intensitet, og den andre delen gjennomfører trening med moderat intensitet.