United Airways Biobank

Formålet med biobanken er å samle materiale fra de øvre luftveiene hos pasienter med luftveissykdommer slik at immunologiske og virale faktorer kan analyseres.