Forskningsbiobank for polikliniske pasienter

Innsamlinger  -> Forskningsbiobank for polikliniske pasienter

Senvinteren 2018 startet en innsamling i Levanger fra polikliniske pasienter. Dette er materiale som i mange tilfeller kan relateres til tidligere samlinger av HUNT-materiale og/eller data, og ansees som meget verdifullt materiale for fremtidig medisinsk forskning.

 

Pasientgrupper inkludert i Forskningsbiobank for polikliniske pasienter

Nyrepasienter

Beskrivelse

Det er i pilotperioden inkludert pasienter med nyresykdom ved Sykehuset Levanger. Det finnes også kliniske data fra spørreskjema som deltakerne har svart på.