Innsamlinger av biologisk materiale


​Biobank1’s praksis gjenspeiler Regional etisk komités (REK) organisering av forskningsbiobanker. REK skiller på «Generelle forskningsbiobanker «og «Prosjektspesifikke forskningsbiobanker.»

Generelle forskningsbiobanker

Materiale samles inn til et bredt formål. Disse biobankene er avgrenset tematisk, eksempelvis Generell kreftforskningsbiobank. Prøvene er ikke tiltenkt et spesifikt prosjekt i utgangspunktet, men vil være tilgjengelig for forskere som ønsker å bruke materiale til gode prosjekter innenfor det avgrensede området. En faggruppe bestående av personer med kompetanse på fagfeltet vil forvalte bruk av materialet.

Flere generelle forskningsbiobanker er under planlegging.

Prosjektspesifikke forskningsbiobanker

Materialet som samles har et bestemt og planlagt formål før innsamling. Prosjektleder vil i disse biobankene ha fortrinnsrett til materialet. Her signerer donor på et informasjons- og samtykkeskriv som er spesifikt for formålet. Biobank1 fungerer som oftest kun som en infrastruktur i de prosjektspesifikke biobankene, og ansvaret ligger i større grad på prosjektet.