BAROBS – oppfølgingsstudie etter fedmekirurgi i Helse Midt-Norge

Fedmekirurgi er i løpet av de siste10-15 årene blitt et vanlig behandling av betydelig fedme og fedmerelatert sykdom. Årlig utføres 3000 operasjoner i Norge. Helseeffekter 10-15 år etter gjennomgått fedmeoperasjon er lite dokumentert i studier. I Helse Midt-Norge ble det i perioden 2003-2009 utført 900 fedmeoperasjoner (gastrisk bypass) ved sykehusene i Namsos og Ålesund og ved St.Olavs hospital. Opplysninger om alle opererte er registert i lokale kvalitetsregister med oppfølgingsdata. Personer som ble fedmeoperert ved sykehus i Midt-Norge i 2003-2009 vil bli invitert til en grundig helsesjekk med spørreskjema, kliniske undersøkelser og undersøkelse av biologisk materiale. Biologisk materiale vil bli lagret i biobank. Sammen med tidligere registrete data vil prosjektet gi ny kunnskap om varigheten av postive helseeffekter og forekomst av uønskede langtidseffekter 10-15 år etter gjennomgått operasjon. Dette er kunnskap som ønskes av både paisenter, helsevesenet og samfunnet.

Kvalifikasjoner

Publisert

1. oktober 2019